Płatność SMS

Tutaj można umieścić dodatkowy tekst, także ze znacznikami HTML, informujący użytkownika o usłudze.

Aby dokonać zamówienia:

Łączenie z serwerem, proszę czekać...

Tu wpisz kod otrzymany SMSem:

Płatności SMS obsługuje
Dostęp SMS